I Vispārējais nolikums

1. Šie Pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā - “Noteikumi”) reglamentē Pircēja (turpmāk tekstā - “Pircējs”, “Jūs”) un Pārdevēja (turpmāk tekstā - “Pārdevējs”, “Mēs” vai “Mūs”) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, iegādājoties preces Prezervativ.lv elektroniskajā veikalā (turpmāk tekstā - “Veikalā”).
2. Pircējam, reģistrējoties Veikalā vai iegādājoties preces, jāapstiprina, ka iepazinās ar Veikala noteikumiem, uzliekot ķeksīti pie pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem.
3. Pircējam, kurš nepiekrīt kaut vienai Noteikumu daļai, nav tiesību reģistrēties Veikala datu bāzē vai iesniegt pasūtījumu.
4. Pārdevējs patur tiesības mainīt Veikala noteikumus. Klientiem, kuri reģistrējušies, tiek sniegta iespēja iepazīties ar šiem noteikumiem katru reizi pirms pasūtījuma veikšanas.
5. Veikals neatbild par jebkādu Pircēju piedzīvoto zaudējumu, kad tas rodas Pircējam neievērojot Veikala Noteikumus.

II Privātuma politika

1. Veikals izmanto jūsu sniegto informāciju tikai pasūtījuma pildīšanai un to neizpauž trešajām personām, izņemot, kad šī informācija nepieciešama, lai veiktu apmaksu izmantojot trešās puses pakalpojumus vai LR tiesību aktos paredzētajos gadījumos.
2. Reģistrējoties Veikalā, jūs piekrītat saņemt Veikala informatīvās vēstules uz elektroniskā pasta adresi, kuru norādījāt reģistrācijas laikā. Lai atteiktos no informatīvajām vēstulēm, to varat izdarīt katrā vēstulē norādītajā veidā.
3. Pircējs, iesniedzot informāciju, kura nepieciešama pasūtījuma izpildei, apstiprina, ka tā ir pareiza. Veikals eikals neatbild par jebkādu Pircēju piedzīvoto zaudējumu, kad tas rodas Pircējam iesniedzot nepareizus datus, kuri nepieciešami pasūtījuma izpildei.
4. Tādā gadījumā, ja Pircējs atklāj savus pieslēgšanās datus trešajām pusēm, Veikals tiek atbrīvots no jebkādas ar to saistītās atbildības.

III Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas moments

1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no tā momenta, kad jūs elektroniskajā veikalā, izveidojiet preču grozu, piespiediet pogu “Apstiprināt pasūtījumu” un apmaksājiet pasūtījumu. Ja izvēlaties apmaksas veidu skaidrā naudā ( gadījumā, kad preces tiek piegādātas ar kurjeru vai vēlamajā pasta nodaļā), pasūtījums stājas spēkā uzreiz pēc pasūtījuma iesniegšanas.
2. Pasūtījums, kuram nepieciešama priekšapmaksa, tiek sākts pildīt tikai pēc tam, kad nauda tiek ieskaitīta pārdevēja bankas kontā.
3. Klientam, pasūtot preces, kuras tiek piegādātas ar kurjeru vai ar pēcampaksu pastā, kad norēķināšanās tiek veikta skaidrā naudā kurjeram vai ar pasta pārvedumu, saņemšanas brīdī, bez iemesla atsakoties pieņemt sūtījumu, var pieprasīt, lai tas sedz visus ar sūtījuma piegādi saistītos izdevumus un citus piedzīvotos zaudējumus, ja tādi ir.

IV Apmaksa

1. Apmaksu iespējams veikt:

  • Ar bankas pārskaitījumu pārdevēja norādītajā kontā;
  • Norēķinoties ar Paysera sniegtajām norēķinu iespējām;
  • Norēķinārties skaidrā naudā, sanemot preces no kurjera.
  • Skaidrās naudas pieņemšanai ar kurjeri vai sūtīšanai ar pēcapmaksas pastu, tiek piemērota papildu samaksa.

2. Norēķiniem nepieciešamā informācija klientam tiek sniegta pasūtījuma apstiprināšanas logā un tiek nosūtīta uz reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi.

V Pasūtījuma anulēšana

1. Pasūtījumu iespējams anulēt jebkurā laikā, ja par precēm nav samaksāts.
2. Pasūtījumu iespējams anulēt 24 stundu laikā no pasūtījuma apmaksas, ja preces nav izsūtītas.
3. Nesaņemot apmaksu 2 darba dienu laikā, veikals patur tiesības nepildīt pasūtījumu, rezervētās preces izmantot citu pasūtījumu veidošanai.
4. Pasūtījuma anulēšana tiek veikta Pārdevēju informējot pa e-pastu vai telefonu.

VI Pasūtījuma izpilde un piegāde

1. Preču sagatavošana un izsūtīšana tiek veikta 1 līdz 5 darba dienu laikā. Ja pasūtījuma izpildes laika posms pārsniedz 3 darba dienas, Pāardevējs uzzņemas par to paziņot Pircējam, rakstot uz e-pasta adresi, kas norādīta reģistrācijas laikā.
2. Preces tiek piegādātas klienta izvēlētajā veidā un tiek piegādātas saskaņā ar pakalpojumu piegādātāja norādītajiem oficiālajiem termiņiem.

VI Atgriešana

1. Klienatm ir tiesības 7 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas atgriezt preces, kuru oriģinālais iepakojums nav bojāts, kad:

  • pircējs saņēma ne to, ko pasūtīja.
  • saņemta brāķēta prece (bojājumi radušies ražošanas laikā).
  • pircējs pārdomā un vairs nevēlas pasūtīto preci.

2. Precēm, kuras tiek atgrieztas jābūt iepakotām tajā pašā vai līdzīgā iepakojumā, kurā Pircējs saņēma preces. Kopā ar atgriežamajām precēm jāatgriež pārdevēja izrakstītais faktūrrēķins.
3. Veikals nav atbildīgs par atgriešanas izdevumiem, ja vien atgriešana netiek veikta mūsu vainas vai ražošanas brāķa dēļ.

VII Mūsu saistības

1. Piegādāt jūsu pasūtītās preces jūsu norādītajā adresē Norteikumos norādītajā piegādes laika posmā.
2. Par pasūtītajiem produktiem norēķināties 14 dienu laikā no produkta saņemšanas, ja vien ar klientu nav norunāts citādāk.

VIII Informācijas apmaiņa

1. Visa informācija Pircējam jāsūta pa elektronisko pastu, kurš norādīts reģistrācijas laikā.
2. Visa informācija par produkta atgriešanu jāesniedz elektroniskajā pastā info@prezervativ.lv pat tad, ja par atgriešanas detaļām bija vienošanās pa tālruni.

IX Beidzamie nosacījumi

1. Šiem noteikumiem tiek piemērotas LR tiesības.
2. Visas nesaskaņas, radušās šo noteikumu pildīšanas dēļ, jārisina savstarpējo sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, nesaskaņas jārisina LR likuma noteiktā kārtībā.

Prezervativ.lv